रमेशजङ्ग सिजापति

प्रभु रामकै जपतपमा शान्ति मिल्दो रहेछ
रामनाममै शीतल छ मलाई कान्ति मिल्दो रहेछ
जीवनको रहस्य बुझ्नलाई हे प्रभु मैले सकिनँ
हे प्रभु राम दर्शन पाउन यात्रा भयो कठिन ।

मनुष्य चोलाले गर्नुपर्ने के हो पाइनँ सुखशान्ति
जतातता रोग भोग शोक मिल्दैन कहीँ कान्ति
प्रभुको भक्त हुन के गर्नुपर्छ जान्न पाए जप्थेँ
हे प्रभु भक्तले के के कुरा त्याग्नुपर्छ त्याग्थेँ ।

हे राम हे राम यो भक्तलाई शरण दिनुहोस्
यो भक्तलाई पार लाग्न दर्शन दिनुहोस्
हे राम के गरेपछि मिल्छ यो चोलामा शान्ति
प्रभु राम धाममा चरण परे मिल्छ कि शान्ति ।

Facebook Comments Box

Similar Posts