रासा

चढ्दो छ मात, बिहानै
गल्दो छ आँत, बिहानै ।

छोडी जानु छ सबै नै
छुट्दो छ साथ, बिहानै ।

देखिन्छ केवल कालो
पर्दो छ रात, बिहानै ।

सुक्दै छ त्यो बोट पनि
झर्दो छ पात, बिहानै ।

भागेर जाँदै छ ‘रासा’
बढ्दो छ घात, बिहानै ।

Facebook Comments Box

Similar Posts