गजल

गजल

बिनोद खनाल हाल सेन्टलुईस अमेरिका सँधै चुहने भयो घर यो…