राजेशमान के.सी.
(गट्ठाघर, भक्तपुर)

अधिकार र कर्तव्य होइनन् फरक बाटो ।
दुवै हुन्छन् एक सिक्काका दुईवटा पाटो ।।
अधिकारका कुरा अचेल जताततै चल्छ ।
कर्तव्यको कुरा आउँदा सकेसम्म छल्छ ।।

अधिकार माग तर कर्तव्य ‘नि गर ।
अधिकार लिन मात्र अघि नसर ।।
अधिकारको सही प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
कतव्र्य ‘नि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुपर्छ ।।

कर्तव्य नगरी जसले खोज्छ अधिकार ।
उसले पाउने अधिकारको हुन्न कुनै सार ।।
अधिकार ‘नि उसको हुन्छ जसले गर्छ कर्तव्य ।
काम नगर्ने भाग खोज्ने मानिस बन्छ असभ्य ।।

पहिला आफ्नो कर्तव्य नै तिमी पूरा गर ।
अनि मात्र अधिकार लिन अघि सर ।।
अधिकार माग्नेले कर्तव्य ‘नि गर्नुपर्छ ।
कर्तव्य र अधिकार समान ठान्नुपर्छ ।।

Facebook Comments Box

Similar Posts