गुर्खा नेप्लिज कम्युनिटी (जी.एन.सी.), अस्ट्रेलिया Gurkha Nepalese Community, Australia (GNC) ले शब्दाङ्कुर मासिकको संस्थागत आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्नुभएकोमा यस संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूमा हार्दिक आभार एवम् धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ ।
शब्दाङ्कुर परिवार
Facebook Comments Box

Similar Posts