गजल

गजल

रमेश प्रभात (चितवन) हिजो बगर चहार्दैथ्यो पाँगो बोकेर, आज बस्ती…

गजल

गजल

बिनोद खनाल हाल सेन्टलुईस अमेरिका सँधै चुहने भयो घर यो…