रमेशजङ्ग सिजापती

यहाँ निन्द्रा हराएको छ दिन लुटिएको छ
सत्यता छोपिएका छन् दुष्ट चुलिएको छ
भगवान मौन बसेका छन् लुट चलेको छ
आस्था निष्ठा सदाचार छैन झुट बढेको छ ।

आफ्नो पराई तेरो मेरो यहाँ विकराल छ
सत्य असत्य बिचको ठूलो यहाँ दराल छ
ईश्वर मान्दैनन् मानिस यो कुरा सत्य छ
सबुत नखोज्नु कहीँ पनि प्रमाण सत्य छ ।

रापताप ज्यादा बढदो छ प्रीत बिक्री हुन्छ
सज्जनको यहाँ हार हुन्छ दुर्जनको जीत हुन्छ
विश्वास सदाचार नखोज्नु पाताल भएको छ
सत्यता छोपिएका छन् दुष्ट चुलिएको छ ।

छैन यसको अन्त्य देखिएको गति बढदो छ
यहाँ निन्द्रा हराएको छ दिन लुटिएको छ
छन् आफनै सुरतालमा झुट बढेको छ
भनुँ अझै यहाँ अभिमान ज्यादै चुलिएको छ ।

आस्था निष्ठा सदाचार छैन अब बाँकी के छ
भगवान मौन बसेका छन् हुन बाँकी के छ
मनुष्यको कर्मधर्म जो हो त्यो सकिएको छ
मनुष्य र पशुत्वको दुरी यहाँ सकिएको छ ।

Facebook Comments Box

Similar Posts