डर

डर

  सिर्जना न्यौपाने कस्तो चिज रहेछ यो डर हरेक मानिसको…

राम भक्ति

राम भक्ति

रमेशजङ्ग सिजापति प्रभु रामकै जपतपमा शान्ति मिल्दो रहेछ रामनाममै शीतल…